Croeso

Diolch i chi am ymweld â gwefan Hen Gapel John Hughes.

Rydym yn wir obeithio y byddwch yn ymddiddori yn hanes y Capel a gwaith yr Ymddiriedolaeth sy’n ei chynnal.

Hoffwn hefyd apelio atoch chi am help.

Mae cynnal yr heneb bwysig yma, adeilad allweddol yn hanes Methodistiaid Calfinaidd Sir Drefaldwyn, yn llafur y galon, ond mae hefyd yn costio arian. Mae’r to yn awr yn gollwng ac mae angen i ni godi arian i sicrhau ffabrig yr adeilad. Rydym hefyd eisiau cadw’r adeilad i genedlaethau’r dyfodol iddyn nhw ei mwynhau a dysgu mwy am hanes y capel, y bobl a’i sefydlodd a’r rhai oedd yn addoli yma – yr emynes enwog Ann Griffiths yn eu plith.

Cefnogwch ni os gwelwch yn dda

Os ydych yn gallu ein cefnogi ni yn y gwaith hwn – rydym yn apelio atoch i wnewch hynny heddiw.
Bydd y ddolen ar y dde yn eich cymryd i’n tudalen Paypal lle gallwch wneud cyfraniad. Diolch o galon am eich cymorth.

Dilynwch ein hapêl i godi arian tuag at adfer y to a gwellhau’r dehongliad o hanes y Capel trwy ddilyn ein postau. Byddem wrth ein bodd i dderbyn eich negeseuon o gefnogaeth.

Os hoffech chi sicrhau bod eich rhodd yn cyfrannu mwy trwy gynllun ‘gift aid’, cysylltwch â ni yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Nia Rhosier

Centre for Christian Unity and Renewal

Pontrobert

Meifod

Powys

SY22 6JA