Amdamon Ni

Mae’r wefan hon wedi cael ei roi at ei gilydd i son am hanes Hen Gapel John Hughes, ac i godi diddordeb mewn cadw’r capel hanesyddol hwn, a oedd yn chwarae rôl bwysig yn natblygiad Methodistaidd Calfinaidd yng Nghymru.

Enwyd Hen Gapel John Hughes ar ôl y gweinidog a oedd yn byw ac yn gweithio yma am ddeugain mlynedd. Mae’n cael ei ddathlu am ei gysylltiad ag Ann Griffiths, y bardd a’r emynydd enwog. Ysgrifennwyd ei gwaith i lawr yn gyntaf yn y capel gan John Hughes dros 200 mlynedd yn ôl.

JH&AG

John Hughes ac Ann Griffiths

Ar ôl marwolaeth John Hughes, cafodd y capel ei drawsnewid i mewn i weithdy saer olwynion, a dim ond yn 1984 y cafodd ei ddwyn yn ôl i mewn i berchnogaeth ymddiriedolaeth leol. Codwyd yr arian i brynu’r adeilad, ac wedyn i’w adfer dros gyfnod o unarddeg mlynedd.

Diolch byth, bu aros y pulpud ble bregethodd John Hughes yn yr adeilad yn ystod ei holl ddefnyddiau dros y blynyddoedd ac mae yn awr yn cymryd lle blaenllaw o fewn y capel.

Mae Hen Gapel John Hughes bellach wedi cael ei sefydlu fel Canolfan anenwadol i hybu Undeb Cristnogol ac Adnewyddiad. Mae Nia Rhosier, sy’n byw yn y bwthyn sydd ynghlwm wrth y capel, yn croesawu cannoedd o bererinion bob blwyddyn. Mae llawer o’r rhain yn parhau â’r traddodiad o ymweld â’r lleoedd sy’n gysylltiedig ag Ann Griffiths, boed yn chwilio am eu cysylltiadau eu hunain i dreftadaeth grefyddol a chymdeithasol yr ardal, neu’n edrych am adnewyddiant ac undod ysbrydol ym mhrydferthwch canolbarth Cymru.

 

Ann_Griffiths_walk_memorial_-_geograph.org.uk_-_1574268

Llwybr Ann Griffiths