Trwsio Twll

Meddyliais yr hoffech gael syniad o sut mae hi arnaf fel Ceidwad y Ganolfan sy’n byw yn y bwthyn bach sydd ynghlwm wrth Hen Gapel John Hughes, yr adeilad hanesyddol gyda tho sy’n gollwng! Rhaid picio i mewn i’r capel bob tro y mae’n bwrw glaw i wneud yn siwr bod y bwcedi yn y mannau iawn i ddal y dwr oherwydd gall ddisgyn mewn mannau gwahanol o dro i dro a chan fod yno lyfrau a chreiriau gwerthfawr, mae fy nghyfrifoldeb yn fawr. Yn ogystal a chyflwr y to mae’r ddwy simne, sef yr un yn y capel a’r llall ym mhen arall yr adeilad uwchben aelwyd y bwthyn yn gollwng, a’r ddwy wal yn frith o farciau hyll, heb son am y tamprwydd sy’n creu llwydni.

Wrth reswm, tydi hyn yn gwneud dim lles i’r adeiledd na fy iechyd innau, ac mae’r bil trydan ac olew yn sylweddol.

Gallaf ddim ond gobeithio y daw cyfraniadau a grantiau sylweddol i’r coffrau rwan bod gennym wefan a modd i anfon arian trwy PayPal. Hei lwc y gwel llawer o Gymry alltud yr apel a theimlo’n hael, ac yn ogystal y bydd pawb sy’n darllen y wefan yn dweud wrth cynifer o’u cydnabod a phosibl er mwyn medru symud ymlaen a’r gwaith o osod to newydd cyn i’r adeilad ddirywio ymhellach.

Er gwaetha’r problemau hyn, edrychaf ymlaen at groesawu pererinion wedi’r Pasg tan ddiwedd Medi 2017, gan daer obeithio gweld y gwaith atgyweirio yn dechrau yn 2018.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *