Newyddion / News

Cadw i fyny gyda’r hyn sy’n digwydd yn Hen Gapel John Hughes trwy glicio ar yr eiconau isod.  Croeso i chi ateb i’n pyst gyda’ch sylwadau a syniadau ar sut yr hoffech weld yr adeilad pwysig yma a’i holl hanes cael ei diogelu. Keep up to date with what’s going on at Hen Gapel John Hughes by clicking on the icons below. Feel free to reply to our posts with comments and ideas about how you would like to see this precious building and its legacy preserved.