admin

Posts by admin

Trwsio Twll

Meddyliais yr hoffech gael syniad o sut mae hi arnaf fel Ceidwad y Ganolfan sy’n byw yn y bwthyn bach sydd ynghlwm wrth Hen Gapel John Hughes, yr adeilad hanesyddol gyda tho sy’n gollwng! Rhaid picio i mewn i’r capel bob tro y mae’n bwrw glaw i wneud yn siwr bod y bwcedi yn y […]

Cyfeillion Hen Gapel John Hughes Friends

Wedi 20 mlynedd o warchod yr adeilad hanesyddol pwysig hwn a bod yn gyfrifol am yr adfer ym 1995, daeth yn bryd ystyried ei ddyfodol, gan fod aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth a’r Pwyllgor yn heneiddio ac yn brin o rhywun i gymeryd y cyrfifoldeb dros chwilio am grantiau ar-lein tuag at drwsio’r to. Bu CADW […]